Policy - Programme of Prevention and Treatment of Diabetes in Poland

Date:
2006
End year:
2008
Published by:
Ministry of Health
Published year:
May 2006
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
May 2006
Adopted by:
Ministry of Health
Type of policy:
NCD policy, strategy or plan with healthy diet components

Tabs

Goals
Goals, objectives or targets related to nutrition: 

Główne cele:

  • zintensyfikowanie działań prewencyjnych, pozwalających zmniejszenie ryzyka zachorowania,
  • optymalizacja leczenia cukrzycy i jej powikłań,
  • zmniejszenie obciążeń finansowych chorych i budżetu państwa.

Cele szczegółowe:

W zakresie metod rozpoznawania zagrożeń cukrzycą – udzielanie pomocy diagnostycznej oraz pomocy w organizacji interwencji prewencyjnych w zakresie:

  1. czynników niefarmakologicznych i stylu życia:  zalecenia dotyczące żywienia, ograniczania otyłości, zwiększenia wysiłku fizycznego, zaprzestania palenia papierosów, zwiększenia odporności na stres, analiza ryzyka czynników ekonomiczno-społecznych.
  2. wczesnego wykrywania metabolicznych czynników ryzyka : 
    - ocena cech demograficznych, tolerancji glukozy, jakości leczenia cukrzycy, ciśnienia tętniczego i jego kontroli, zaburzeń lipidowych, zespołów mikroangiopatii cukrzycowej, farmakoterapii.
  3. intensyfikacji kontrolowanego leczenia upośledzenia tolerancji glukozy, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii i skłonności pozakrzepowych,
Reference: 

WHO Global Nutrition Policy Review 2009-2010

Revision log

No log available for this content