Policy - Convenant Overgewicht: Een balans tussen eten en bewegen [Covenant on overweight and obesity - a balance between eating and physical activity]

Date:
January 2005
Published by:
Ministry of Health, Welfare and Sport
Published year:
March 2005
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
January 2005
Adopted by:
Ministry of Health, Welfare and Sport
Type of policy:
Nutrition policy, strategy or plan focusing on specific nutrition areas

Tabs

Goals
Goals, objectives or targets related to nutrition: 

Artikel 1 

  1. De convenantpartijen zoeken elk vanuit hun eigen maatschappelijke activiteit en rol naar mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het realiseren van de in de preventienota Langer Gezond Leven 2004-2007 genoemde kabinetsdoelstellingen met betrekking tot overgewicht in Nederland.
  2. Leidraad daarbij is het bewaren of herstellen van de balans tussen eten en bewegen. Dit is mogelijkerwijs te bereiken door:
  • te bevorderen dat het individu de gezonde keuze voor eten en bewegen maakt door de gezonde keuze mogelijk te maken en tevens gemakkelijk en aantrekkelijk;
  • te inventariseren welke factoren hieraan kunnen bijdragen;
  • na te gaan hoe en door wie die factoren kunnen worden ingezet;
  • synergie na te streven in de samenwerking tussen de convenantpartijen opdat de activiteiten van convenantpartijen elkaar versterken.
Reference: 

WHO Global Nutrition Policy Review 2009-2010

Further notes: 

Regulations for cooperation agreements between government, NGO's and private sector to reduce overweight and obesity with healthy nutrition and physical activity.

Revision log

No log available for this content