Policy - State Programme for Prevention of Noncommunicable Diseases 2008-2010

Date:
2008
End date:
2010
Published by:
Ministry of Health
Published year:
December 2008
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
November 2008
Adopted by:
Ministry of Health
Type of policy:
NCD policy, strategy or plan with healthy diet components

Tabs

Goals
Goals, objectives or targets related to nutrition: 

Šios programos tikslas – taikant koordinacines, informacines bei kitas pirminės profilaktikos priemones sudaryti prielaidas mažinti rizikos veiksnių ir LNL paplitimą Lietuvoje.

 

10. Šios programos uždaviniai:

10.1. koordinuoti pavaldžių įstaigų veiklą mažinant LNL plitimą, teikti suinteresuotoms institucijoms informaciją apie vykdomas priemones ir pasiektus rezultatus;

10.2. gerinti medikų ir įvairių gyventojų grupių informuotumą sveikos mitybos, sveikos gyvensenos ir LNL profilaktikos klausimais;

10.3. koordinuoti ir vykdyti specialiąsias LNL profilaktikos programas, mažinti rizikos veiksnių paplitimą, kurti sveikatai palankią socialinę ir ekonominę aplinką, sveikatinti žmonių gyvenseną.

Reference: 

WHO Global Nutrition Policy Review 2009-2010

Revision log

No log available for this content