Policy - Oppskrift for et sunnere kosthold [Recipe for a healthier diet]

Date:
2007
End date:
2011
Published by:
Ministry of Health
Published year:
2007
Type of policy:
Nutrition policy, strategy or plan focusing on specific nutrition areas

Tabs

Goals
Goals, objectives or targets related to nutrition: 
Hovedmål for Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007–2011:
Endre kostholdet i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger 
Redusere sosiale forskjeller i kosthold
 
I tillegg til hovedmålene er det definert generelle mål for utviklingen i kostholdet, kvantitative mål for kostholdet og delmål for aktivitetene innen de ulike innsatsområdene.
 
Generelle mål for utviklingen i kostholdet
Kostens innhold av næringsstoffer bør på lang sikt forandres slik at de blir i tråd med anbefalingene for ernæring, jf. tabell 1, side 9.
 
De generelle målene for utvikling i befolkningens kosthold er:
at spedbarna ammes i tråd med anbefalingene
økt forbruk av grønnsaker og poteter, frukt og bær
økt forbruk av grove korn- og brødvarer
økt forbruk av fisk og sjømat
redusert forbruk av fete meieri- og kjøttprodukter
redusert forbruk av spisefett, og vridning i forbruket til
myk margarin og matolje
redusert forbruk av salt
redusert forbruk av sukker
redusert forbruk av sukkerholdig brus og andre søte drikker, søtsaker, snacks og fete potetprodukter
 
DELMÅL
Tiltakene under dette innsatsområdet har særlig til hensikt å:
gjøre det enklere for forbrukerne å velge matvarer med god ernæringsmessig sammensetning for å sette sammen et helsemessig godt kosthold
bedre utvalget og eksponeringen av matvarer med god ernæringsmessig sammensetning
redusere eksponeringen av matvarer som bidrar til et kosthold som ikke er helsevennlig, spesielt blant barn og unge
 
DELMÅL
Tiltakene under dette innsatsområdet har særlig til hensikt å:
styrke kostholdsveiledningen til kvinner i fertil alder og gravide
legge til rette slik at en større andel spedbarn kan fullammes i de første seks levemånedene og få morsmelk til de er minst ett år
legge til rette for et godt kosthold for sped- og småbarn 
styrke veiledningen om amming, kosthold, mat og måltider til sped- og småbarnsforeldre
bidra til at markedsføring av morsmelkerstatning kun skjer i tråd med internasjonale anbefalinger
vektlegge innsats overfor kvinner og barn med ikkevestlig minoritetsbakgrunn
 
DELMÅL
Tiltakene under dette innsatsområdet har særlig til hensikt å:
bidra til at barnehager, skoler og SFO legger til rette for sunne og gode kostvaner hos barn og ungdom gjennom måltider i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger
bidra til at barn og unge får gode holdninger til sunne kostvaner
 
DELMÅL
Tiltakene under dette innsatsområdet har særlig til hensikt å:
bidra til et sunt mat- og drikketilbud i arbeidslivet
stimulere til at arbeidstakere motiveres til sunne leve vaner og gode matvalg
bidra til at arbeidsgivere integrerer kostholdshensyn i personalpolitikken
 
DELMÅL
Tiltakene under dette innsatsområdet har særlig til hensikt å:
bidra til å styrke ernæringsarbeidet i helsestasjons og skolehelsetjenesten
bidra til at pasienter i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten får tilpasset kostveiledning og behandling
bidra til å styrke ernæringsarbeidet i pleie- og omsorgstjenesten
skaffe kunnskap om mat og måltider, kosthold og ernæringsstatus hos bruker/pasient og kompetanse hos helsepersonell
Reference: 

WHO 2nd Global Nutrition Policy ReviewNOPA

Revision log

DateUserLogState
Mon, 02/19/2018 - 14:38engesveenkPolicy moderated by engesveenk.published
Fri, 07/08/2016 - 02:46engesveenkPolicy moderated by engesveenk.published
Tue, 01/12/2016 - 23:03lineevoEdited by lineevo.added topicsdraft