Policy - Vlaams Actieplan voor voeding en beweging/ Flemish Action Plan for Nutrition and Physical Activity

Date:
2008
End date:
2015
Published by:
Flemish Government
Published year:
September 2008
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
October 2008
Adopted by:
Flemish Government
Type of policy:
Comprehensive national nutrition policy, strategy or plan

Tabs

Goals
Goals, objectives or targets related to nutrition: 

Hoofddoelstelling: Het realiseren van gezondheidswinst op bevolkingsniveau door een stijging van het aantal mensen dat voldoende fysiek actief is, evenwichtig eet en een gezond gewicht nastreeft.

 

Subdoelstellingen

1. Tegen 2015 stijgt het percentage personen dat voldoende fysiek actief is om gezondheidswinst te behalen met 10% punten

2. Tegen 2015 daalt het percentage sedentaire personen met 10% punten

3. Tegen 2015 stijgt het percentage moeders dat met borstvoeding start (gemeten op dag 6) van 64 naar 74%.

4. Tegen 2015 eten meer mensen evenwichtig overeenkomstig de aanbevelingen van de actieve voedingsdriehoek

 • Tegen 2015 stijgt het percentage personen dat de aanbeveling voor water haalt van 22% tot 32%.
 • Tegen 2015 stijgt de gemiddelde inname van water met 10% (van 669 naar 736 ml/dag).
 • Tegen 2015 stijgt het percentage personen dat de aanbeveling voor groenten haalt van 1% tot 11%.
 • Tegen 2015 stijgt de gemiddelde inname van groenten met 10% (van 147 naar 162 g/dag).
 • Tegen 2015 stijgt het percentage personen dat de aanbeveling voor fruit haalt van 5% tot 15%.
 • Tegen 2015 stijgt de gemiddelde inname van fruit met 10% (van 113 naar 124 g/dag).
 • Tegen 2015 stijgt het percentage personen dat de aanbeveling voor melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten haalt van 4% tot 14%.
 • Tegen 2015 stijgt de gemiddelde inname van melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten met 10% (van 165 naar 182 g/dag).
 • Tegen 2015 stijgt het percentage personen dat de aanbeveling voor de restgroep haalt van 5% tot 15%.
 • Tegen 2015 daalt de gemiddelde inname van de restgroep met 10% (van 703 kcal naar 633 kcal/dag). 

5. Tegen 2015 blijft het percentage personen met een gezond gewicht minstens behouden.

 • Volwassenen 19–59 j:  Mannen 52,7% Vrouwen 66,5% Totaal 59,6%
 • Ouderen 60 j:  Mannen 38,0% Vrouwen 43,5% Totaal 40,9% 

 

Reference: 

WHO Global Nutrition Policy Review 2009-2010, NOPA

Revision log

No log available for this content