Policy - Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme veTüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği [The Turkish Food Codex Labelling and Informing Consumers Regulation]

Date:
December 2019
Published by:
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından
Published year:
January 2017
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
January 2017
Adopted by:
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Resmî Gazete 29960
Type of policy:
Legislation relevant to nutrition

Tabs

Legislation Details
Temel gereklilik
MADDE 6 – (1) Son tüketici veya toplu tüketim yerlerine yönelik tüm gıdalarda bu Yönetmeliğin gerektirdiği bilgiler yer alır.
Beslenme bildiriminin içeriği
MADDE 35 – (1) Zorunlu beslenme bildirimi aşağıdaki bilgilerden oluşur:
a) Enerji değeri.
b) Yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şekerler, protein ve tuz miktarları.
c) Tuz içeriğinin sadece gıdanın doğasında bulunan sodyumdan kaynaklandığı durumlarda bu duruma ilişkin bir ifade beslenme bildirimine çok yakın bir yerde yer alabilir.
ç) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgilere ilave olarak sadece ilgili gıda kodeksinde tanımlanan sürülebilir yağ/margarinler, yoğun yağlar, bitkisel yağlar ve bu yağları içeren gıdaların %2’den fazla trans yağ içermesi durumunda trans yağ miktarı bildirilir.
...
Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri 31/12/2019 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. 31/12/2019 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine istisna olarak, bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine uygun olmayan 31/12/2015 tarihinden önce tescil başvurusu yapılmış veya tescillenmiş ticari marka veya marka bulunduran gıdalar, 31/12/2019 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. 31/12/2019 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilir.

Revision log

DateUserLogState
Thu, 11/30/2023 - 15:14engesveenkCreated by engesveenk.published
Tue, 08/02/2022 - 18:59engesveenkCreated by engesveenk.published
Tue, 08/02/2022 - 18:28engesveenkCreated by engesveenk.published
Tue, 08/02/2022 - 18:26engesveenkCreated by engesveenk.published
Wed, 07/13/2022 - 17:56engesveenkCreated by engesveenk.published
Fri, 05/03/2019 - 21:45engesveenkCreated by engesveenk.published