Mechanisms - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) [Administration of the Republic of Slovenia for Food Safety, Veterinary Sector and Plant Protection]

Lead government agency:
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)
Established year:
January 2013

Function(s)

Monitoring:
  • Monitoring compliance
  • Applying sanctions to identified violations
Explanations
Mandate: 
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je strokovni organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), pristojen za področje varne hrane in krme, veterinarstva in varstva rastlin. UVHVVR je bila ustanovljena 1. januarja 2013 z združitvijo Veterinarske uprave RS, Fitosanitarne uprave RS, Direktorata za varno hrano ter dela Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Namen ustanovitve sta racionalizacija in učinkovitost upravljanja s tveganji na vseh področjih pristojnosti UVHVVR, s ciljem zagotavljanja varnosti celotne prehranske verige (od vil do vilic).
 
Strokovna področja upravne in nadzorne pristojnosti UVHVVR med drugim obsegajo varnost in kakovost živil živalskega in rastlinskega izvora, zdravje in dobrobit živali, živalsko krmo, zdravje rastlin, semenski material in fitofarmacevtska sredstva, razen upravnih nalog na področju zaščite kmetijskih pridelkov in živil (shem kakovosti).
Notes: 
118. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, stran 427.
2. člen
(pristojna organa)
(1) Pristojni organ za izvajanje uradnega nadzora nad izvajanjem Uredbe 1169/2011/EU in te uredbe je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 

Revision log

DateUserLogState
Sat, 04/20/2019 - 00:48engesveenkEdited by engesveenk.published
Sat, 04/20/2019 - 00:47engesveenkCreated by engesveenk.published