Policy - Strategy on Prevention and Control of Chronic Noncommunicable Diseases

Date:
2009
Published by:
Official Gazette of the Republic of Serbia
Published year:
2009
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
2009
Adopted by:
Government of Republic of Serbia
Type of policy:
NCD policy, strategy or plan with healthy diet components

Tabs

Goals
Goals, objectives or targets related to nutrition: 

Strateški pristup

Strategija je usmerena i na prevenciju i na kontrolu HNB. Njen cilj je da uravnoteži akciju usmerenu na uzroke bolesti koje je moguće izbeći, invaliditet i prevremeno umiranje, sa akcijom usmerenom na poboljšanje ishoda i kvaliteta života obolelih od HNB. Strategija teži da prevenira ili modifikuje delovanje faktora rizika, da prevenira početak ili progresiju bolesti, invaliditet i prevremeno umiranje. Strategija obuhvata sve one HNB koje imaju zajedničke faktore rizika, socijalnoekonomske determinante, kao i mogućnosti za prevenciju, što se smatra efektivnim i efikasnim pristupom imajući u vidu multifaktorsku etiologiju HNB i čestu udruženost faktora rizika i bolesti (komorbiditeta) kod pojedinaca, posebno pripadnika vulnerabilnih grupa.

  • Prevencija gojaznosti i smanjenje njene učestalosti u opštoj populaciji
  • Prevencija gojaznosti i smanjenje njene učestalosti kod dece
  • Smanjiti učestalost arterijske hipertenzije preduzimanjem integrisanih aktivnosti – nacionalni program
  • Smanjiti značajno opterećenje dijabetesom i smrtnost od dijabetesa na osnovu preduzimanja specifičnih i integrisanih akcija kroz Nacionalni program integrisane zdravstvene zaštite od dijabetesa  
Reference: 

WHO 2nd Global Nutrition Policy Review 2016-2017

Revision log

DateUserLogState
Fri, 04/19/2019 - 01:07engesveenkBulk moderation state change.published