Policy - National program on prevention treatment and control of cardiovascular diseases in the Republic of Serbia up to 2020 ("Official gazette RS", no. 11/2010)

Date:
2010
End year:
2020
Published by:
Official gazette RS
Published year:
2010
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
2010
Adopted by:
Government of the Republic of Serbia
Type of policy:
NCD policy, strategy or plan with healthy diet components

Tabs

Goals
Goals, objectives or targets related to nutrition: 

Главни циљеви Националног програма превенције и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020. године (у даљем тексту: Програм) јесу: значајно смањење оболевања и умирања становника у Републици Србији од кардиоваскуларних болести, побољшање њиховог квалитета живота и смањење неједнакости у здрављу. Интегрисана акција друштва треба да буде усмерена на факторе ризика и социјално-економске детерминанте здравља, али и на јачање здравственог система Републике Србије, како би био у стању да одговори на све веће оптерећење становништва кардиоваскуларним болестима.

 

3.1.6. Исхрана и гојазност

Превенција и смањење учесталости гојазности код деце, омладине и одраслих.

Reference: 

WHO 2nd Global Nutrition Policy Review 2016-2017

Revision log

DateUserLogState
Fri, 04/19/2019 - 01:07engesveenkBulk moderation state change.published