Policy - Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020/ NATIONAL HEALTH STRATEGY

Date:
2014
End year:
2020
Published by:
Ministry of Health
Published year:
November 2014
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted by:
Government of Romania
Type of policy:
Health sector policy, strategy or plan with nutrition components

Tabs

Goals
Goals, objectives or targets related to nutrition: 

2.3 Arii strategice pentru sectorul de sănătate

  • Aria strategică 1: Sănătate publică   
  • Aria strategică 2: Servicii de sănătate
  • Aria strategică 3: Măsuri transversale
4. SCOP ŞI OBIECTIVE GENERALE. ARII STRATEGICE PRIORITARE
ARIA STRATEGICA DE INTERVENŢIE 1: “SĂNĂTATE PUBLICA”
OG.1. Îmbunătăţirea stării de sănătate şi nutriţie a femeii si copilului
OG 3. Diminuarea ritmului de creştere a morbidităţii şi mortalităţii prin boli netransmisibile şi reducerea poverii lor în populaţie prin programe naţionale, regionale şi locale de sănătate cu caracter preventiv
 
ARIA STRATEGICĂ DE INTERVENŢIE 2: “SERVICII DE SĂNĂTATE ”
OG 4. Asigurarea unui acces echitabil a tuturor cetăţenilor, în special a grupurilor
vulnerabile, la servicii de sănătate de calitate şi cost-eficace
Reference: 

WHO 2nd Global Nutrition Policy Review 2016-2017

Revision log

DateUserLogState
Fri, 04/19/2019 - 01:07engesveenkBulk moderation state change.published