Policy - Assistance Program for Outpatient Treatment of Diabetic Foot Syndrome, 2016-2018

Date:
2016
End year:
2018
Published by:
Ministry of Health
Published year:
2017
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
February 2017
Adopted by:
Ministry of Health
Type of policy:
NCD policy, strategy or plan with healthy diet components

Tabs

Goals
Goals, objectives or targets related to nutrition: 
Cel główny: Redukcja amputacji i inwalidztwa, przedwczesnych zgonów oraz poprawa jakości życia pacjentów z Zespołem Stopy Cukrzycowej.
 
Cele szczegółowe: 
a) wyposażenie i doposażenie gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję referencyjną; 
b) wyposażenie i doposażenie gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową; 
c) organizacja szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek różnych specjalności, w tym diabetologii i medycyny rodzinnej, obejmujących prewencję, diagnostykę i terapię ZSC;
d) kampania edukacyjna skierowana do pacjentów z cukrzycą.
Reference: 

WHO 2nd Global Nutrition Policy Review 2016-2017

Revision log

DateUserLogState
Fri, 04/19/2019 - 01:07engesveenkBulk moderation state change.published