Policy - Strategy for Sustainable Agricultural and Rural Development 2010-2020

Date:
2010
End year:
2020
Published by:
Armenian Legal Information System (ARLIS)
Published year:
November 2010
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
November 2010
Adopted by:
Prime Minister of Armenia
Type of policy:
Food security or agriculture sector national policy, strategy or plan with nutrition components

Tabs

Goals
Goals, objectives or targets related to nutrition: 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

 

38. Հիմնական նպատակից բխող ենթանպատակներն են.

1) Գյուղատնտեսությունում և ագրոպարենային արդյունաբերությունում ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքների հաղթահարում և ինտեգրացիոն կապերի խորացում։

2) Ագրարային ոլորտում տնտեսավարման բազմաձևության գյուղատնտեսական և միջճյուղային կոոպերացիային զարգացում:

3) Գյուղատնտեսական և ագրովերամշակման արտադրանքների իրացման գործընթացների բարելավում և արտահանման ծավալների ավելացում:

4) Գյուղատնտեսության մրցունակության բարձրացում և նոու հաուների խթանում:

5) Գյուղատնտեսության արտադրական ներուժի հողային, ջրային, աշխատանքային և ինտելեկտուալ ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում:

6) Միջազգային չափանիշներին համապատասխան սննդամթերքի անվտանգության ապահովում:

7) Գյուղական բնակավայրերում ոչ գյուղատնտեսական զբաղվածության ընդլայնում և գյուղական բնակչության եկամուտների ավելացում:

8) Գյուղական համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացում` մասնակցային ծրագրերի իրականացման միջոցով:

9) Գյուղատնտեսության սպասարկման ծառայությունների զարգացում և մատչելիության բարձրացում:

10) Գյուղատնտեսության ճյուղային կառուցվածքի բարելավում և բարձր ավելացված արժեք ապահովող արտադրանքների արտադրության խթանում:

11) Շրջակա միջավայրի և բնական լանդշաֆտների պահպանություն, ագրոտուրիզմի և օրգանական գյուղատնտեսության զարգացում:

Reference: 

WHO 2nd Global Nutrition Policy Review 2016-2017

Revision log

DateUserLogState
Fri, 04/19/2019 - 01:06engesveenkBulk moderation state change.published