Mechanisms - Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba [State Food and Veterinary Service]

Lead government agency:
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba [State Food and Veterinary Service]
Established year:
2006

Function(s)

Monitoring:
  • Monitoring compliance
  • Public dissemination of monitoring results
  • Applying sanctions to identified violations
Explanations
Mandate: 
Valstybinė maisto kontrolė
Valstybinė maisto kontrolė – tai bet kokios formos kontrolė, kurią atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, siekdama įvertinti atitikimą pašarus ir maistą reglamentuojantiems teisės aktams, gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės taisyklėms.
Pašarų, maisto ir gyvūnų bei gyvūninių produktų kontrolė atliekama iš anksto neįspėjus bet kurių gamybos, perdirbimo ir platinimo etapų metu.
Valstybinę maisto kontrolę sudaro:
   - tikrinimas;
   - mėginių ėmimas ir analizė;
   - personalo higienos tikrinimas;
   - raštiškos medžiagos ir dokumentų tikrinimas;
   - įvairių tikrinimo sistemų, kurias nustatė įmonė ir pagal jas gautų rezultatų, tikrinimas.
Negyvūninio maisto kontrolė
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka valstybinę negyvūninio maisto kontrolę negyvūninio maisto tvarkymo subjektuose: negyvūninio maisto produktų gamybos, mažmeninės ir didmeninės prekybos, viešojo maitinimo bei geriamojo vandens tiekimo įmonėse.
Valstybinė negyvūninio maisto kontrolė atliekama vadovaujantis teisės aktais be išankstinio įspėjimo, reguliariai pagal iš anksto sudarytas programas, taip pat įtarus, kad gali būti pažeisti įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimai.
Maisto produktų reklamos kontrolė
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pagal kompetenciją kontroliuoja Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų maisto reklamos naudojimo draudimų ir reikalavimų įgyvendinimą.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vykdo maisto ir su juo susijusių paslaugų reklamos naudojimo kontrolę internetinėje erdvėje, televizijoje, radijuje, reklaminiuose bukletuose, spaudoje.
VMVT nuolat stebi Lietuvoje skleidžiamą maisto reklamą, taip pat tiria įmonių, organizacijų, asmenų skundus dėl nustatytų draudimų pažeidimo.
Notes: 

Nutrient declaration and Fortification of salt is monitored since 2006, Standards or rules for foods and beverages available in schools is monitored since 2011, Front of pack labelling is monitored since 2014

 

This monitoring mechanism was reported to the WHO Global Nutrition Policy Review 2016-2017. Country progress in creating enabling policy environments for promoting healthy diets and nutrition. https://www.who.int/nutrition/publications/policies/global_nut_policyrev...

Revision log

DateUserLogState
Tue, 05/26/2020 - 18:00engesveenkEdited by engesveenk.published
Tue, 05/26/2020 - 13:53engesveenkEdited by engesveenk.published
Sat, 12/01/2018 - 00:19engesveenkBulk moderation state change.published