Mechanisms - สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA Bureau of Food)

Lead government agency:
Ministry of Public Health

Function(s)

Monitoring:
 • Monitoring compliance
 • Public dissemination of monitoring results
 • Applying sanctions to identified violations
Explanations
Mandate: 

The roles and responsibilities of the FDA may be grouped into five main areas:

 1. Pre-marketing Control
  This includes control of manufacturing facilities, product quality and advertising before product-launch to the market. In each case, compliance is required with the relevant legislation and regulations.
 2. Post-marketing Control 
  The aim of this activity is to investigate manufacturing facilities and product quality and to ensure that they maintain compliance with previously-approved standards and with legislation and regulations.
  For example, samples of products are regularly inspected and taken to check for compliance and quality. Previously-approved products are revisited periodically to ascertain the consistency of manufacturing and product standards over time.
 3. Surveillance Program for Consumers' Safety
  The aim of this program is to detect any adverse effects or unexpected outcomes from consumer use of products. Research and epidemiological data on adverse effects, including technical information, are collected, summarized, interpreted and reported. 
  There are also operational centers, such as the Adverse Product Reaction Monitoring Center (APRMC) and the International Program on Chemical Safety (IPCS). Information is exchanged with other agencies at local and international level.
 4. Consumer Education
  Consumers are supplied with sufficient, accurate information to enable them to choose products wisely. Access to such information, provided by the FDA, is available from many sources: television, radio, newspaper, leaflets, internet, and other available media. FDA's campaigns on priority topics have been regularly conducted in department stores, schools and villages in many parts of the country. There are many sources for consumers to use so that they can obtain further useful information and be in a better position to protect their selves.
 5. Technical Support and Cooperation with other Agencies
  The FDA has conducted many interesting seminars and workshops, with participants from both public and private sectors. On the other hand, officials from the Thai FDA are sent to join seminars and conferences, both local and abroad. As a result, with a widened perspective, they can work more effectively at home. The Good Manufacturing Practice (GMP) program is another example demonstrating successful cooperation with other organizations, in this case, with universities and drug manufacturers.

http://www.fda.moph.go.th/sites/FDA_EN/SitePages/Roles.aspx

 

Notes: 

FDA Mobile Labs for monitoring food fortification: http://www. nifdc. org. cn/en/CL0328/1745. html

 

กรดไขมันทรานส์ (trans atty acids)

ทั้งนี้ อย.ได้จัดทำแผนตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวัง ณ สถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า และสถานที่จำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค หากพบการกระทำฝ่าฝืน จะมีโทษตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท นอกจากนี้ อย. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ อย. อีกทั้งได้ร่วมกับ สสส. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และคนไทยไร้พุง จัดทำข้อมูล Infographics เพิ่มเติม หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย ให้แจ้งได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือร้องเรียน ผ่าน Oryor Smart Application
 
Labeling
Food labeling can be a useful mean to inform consumers about the food products and to provide an opportunity of choice for consumers. Mislabeling of food products may deceive and even endanger consumers. Consequently, according to the Food Act of B.E.2522 (1979), the Minister of Public Health is empowered to notify the determination of categories and the kinds of food produced for distribution or import for sale; and which foods require labels, content of labels, conditions and criteria of labeling as well as principles and methods of advertising on the labels. There is also a provision stating that the food labeled with an intention to deceive or an attempt to deceive buyers as to quality, quantity, benefit, or other special descriptions, or in the location and country of manufacturers is notified as adulterated food. In conclusion, the principles of food labeling control are to make sure that the content on the label is correct and concise, causes no confusion to the consumer, or does not mislead the consumer.
In general, food products are required to bear labels containing information in the Thai language such as the name, main ingredients, name and address of manufacturer, and other particulars of the food according to the Notification of the Ministry of Public Health No.194 (B.E.2544) on Label. However, labeling of some products such as foods for special purpose, royal jelly and royal jelly products, and garlic products, requires the label approval by the Thai FDA prior to being sold on the market.
 

This monitoring mechanism was reported to the WHO Global Nutrition Policy Review 2016-2017. Country progress in creating enabling policy environments for promoting healthy diets and nutrition. https://www.who.int/nutrition/publications/policies/global_nut_policyrev...

Revision log

DateUserLogState
Wed, 04/24/2019 - 11:24engesveenkEdited by engesveenk.published
Sat, 12/01/2018 - 00:18engesveenkBulk moderation state change.published