Mechanisms - Mattilsynet [Norwegian Food Safety Authority]

Lead government agency:
Norwegian Food Safety Authority

Function(s)

Monitoring:
  • Monitoring compliance
  • Public dissemination of monitoring results
  • Applying sanctions to identified violations
  • Public dissemination of sanctions applied
Explanations
Mandate: 
Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn... Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. 
Notes: 

Næringsdeklarasjon:

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til...

http://www.matportalen.no/matportalen/verktoy/tilsynsresultater/;jsessio...

 

Nøkkelhull (Front-of-pack labelling): 

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/nokkelhullet/tilsy...

http://www.matportalen.no/matportalen/verktoy/tilsynsresultater/;jsessio...

 

Tilsyn av transfettsyrer i mat: 

http://www.matportalen.no/matportalen/verktoy/tilsynsresultater/;jsessio...

 

 

This monitoring mechanism was reported to the WHO Global Nutrition Policy Review 2016-2017. Country progress in creating enabling policy environments for promoting healthy diets and nutrition. https://www.who.int/nutrition/publications/policies/global_nut_policyrev...

Revision log

DateUserLogState
Fri, 04/19/2019 - 23:55engesveenkEdited by engesveenk.published
Fri, 04/19/2019 - 23:55engesveenkBulk moderation state change.draft
Fri, 04/19/2019 - 23:50engesveenkBulk moderation state change.draft
Mon, 04/15/2019 - 16:48engesveenkEdited by engesveenk.draft
Sat, 12/01/2018 - 00:17engesveenkBulk moderation state change.published