Policy - NGHỊ ĐỊNH Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo [DECREE On trading in and using of nutritional products for infants, feeding bottles and dummies]

Date:
March 2015
Published by:
CHÍNH PHỦ
Published year:
November 2014
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
November 2014
Adopted by:
Bộ trưởng Bộ Y tế
Type of policy:
Legislation relevant to nutrition

Tabs

Legislation Details
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 
Nghị định này quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông, quảng cáo; kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo; trách nhiệm trong kinh doanh, sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trên cơ sở khuyến khích và bảo vệ việc nuôi con bằng sữa mẹ - thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Reference: 

Marketing of breast-milk substitutes: national implementation of the international code, status report 2018. Geneva: World Health Organization; 2018.

https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/code_report2018/en/

Further notes: 

Milk products covered up to age of 24 months

Complementary foods covered up to age of 24 months

Revision log

DateUserLogState
Wed, 01/29/2020 - 14:33engesveenkEdited by engesveenk.published
Wed, 09/12/2018 - 11:42warrencCreated by warrenc.draft