Policy - Par akcīzes nodokli [Law on excise duties as amended 2015]

Date:
January 2016
Published by:
"Latvijas Vēstnesis", 161 (2926), 14.11.2003., "Ziņotājs", 23, 11.12.2003. Latvijas Vēstnesis 2015/248.8
Published year:
November 2015
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
November 2015
Adopted by:
Saeimā
Type of policy:
Legislation relevant to nutrition

Tabs

Legislation Details
6.pants. Ar nodokli apliekamie bezalkoholiskie dzērieni un kafija
(1) Ar nodokli apliekamais objekts ir bezalkoholiskie dzērieni — ūdeņi un minerālūdeņi ar cukura, citu saldinātājvielu vai aromatizētāju piedevu un pārējie bezalkoholiskie dzērieni, kā arī pārējie dzērieni, kas neatbilst šajā likumā minētajai alkoholisko dzērienu definīcijai, izņemot augļu un dārzeņu sulas un nektāru, dzērienus, kuru sastāvā ir ne mazāk kā 10 procenti sulas (izņemot augļu sulas, kas gatavotas no koncentrāta), ne vairāk kā 10 procenti pievienotā cukura un kuri nesatur pārtikas piedevas un aromatizētājus, dabīgos ūdeņus un minerālūdeņus, ūdeņus, kas bagātināti ar minerālvielām un vitamīniem, un bez cukura, citu saldinātāju vai aromatizētāju piedevas.
  
15.pants. Nodokļa likmes bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai
(1) Bezalkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem) nodokļa likme ir 7,40 euro.
Reference: 

WHO 2nd Global Nutrition Policy Review 2016-2017

Further notes: 

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" (https://likumi.lv/ta/id/278653-grozijumi-likuma-par-akcizes-nodokli-)

5. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Ar nodokli apliekamais objekts ir bezalkoholiskie dzērieni - ūdeņi un minerālūdeņi ar cukura, citu saldinātājvielu vai aromatizētāju piedevu un pārējie bezalkoholiskie dzērieni, kā arī pārējie dzērieni, kas neatbilst šajā likumā minētajai alkoholisko dzērienu definīcijai, izņemot augļu un dārzeņu sulas un nektāru, dzērienus, kuru sastāvā ir ne mazāk kā 10 procenti sulas (izņemot augļu sulas, kas gatavotas no koncentrāta), ne vairāk kā 10 procenti pievienotā cukura un kuri nesatur pārtikas piedevas un aromatizētājus, dabīgos ūdeņus un minerālūdeņus, ūdeņus, kas bagātināti ar minerālvielām un vitamīniem, un bez cukura, citu saldinātāju vai aromatizētāju piedevas."
 
 
 

Revision log

DateUserLogState
Mon, 09/10/2018 - 12:55engesveenkEdited by engesveenk.published
Mon, 09/10/2018 - 12:51engesveenkCreated by engesveenk.published