Policy - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Date:
2014
End year:
2020
Published year:
2014
Is the policy document adopted?:
No / No information
Type of policy:
NCD policy, strategy or plan with healthy diet components

Tabs

Goals
Goals, objectives or targets related to nutrition: 
2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
2.1. Стратегическа цел
Да се подобри здравето на населението и да се повиши качеството на живота чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето (инвалидизация) от основните ХНБ (сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет), свързани с рисковите фактори -  ютюнопушене, злоупотреба
с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.
2.2. Основна цел
Осъществяване на системна национална политика за:
a) редуциране на нивото на общите за ХНБ, най-често срещани рискови фактори: поведенчески, биологични, психосоциални, чрез намаляване на разпространението на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, подобряване на храненето и увеличаване на физическата активност и за
б) ранна диагностика на основните ХНБ.
2.3. Основни подцели
… в) Затвърждаване на постигнатите положителни промени в националния хранителен модел и постигане на нови за намаляване риска от хранителни дефицити и хронични заболявания, свързани с храненето, и подобряване осигуряването на храни, допринасящи за здравословен модел на хранене, както и осигуряването на широк достъп до тях от цялото население. …
Reference: 

WHO Noncommunicable Disease Document Repository

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BGR_B3_Program_chronic%20disease.pdf

 

Revision log

DateUserLogState
Tue, 06/26/2018 - 14:34engesveenkCreated by engesveenk.published