Policy - JUDGMENT no. 568 of 5 June 2002 on the universal iodization of salt for human consumption, animal nutrition and use in the food industry

Date:
December 2002
Published by:
Official Monitor
Published year:
June 2002
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
June 2002
Adopted by:
Government Decision no. 568/2002
Type of policy:
Legislation relevant to nutrition

Tabs

Legislation Details

Including additions published in  OFFICIAL MONITOR no. 150 of 10 March 2009

Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1904/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale şi utilizării în industria alimentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Guvernului nr. 568/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 12 iunie 2002 şi ulterior adoptării a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 21 aprilie 2004.

 

Articolul 3

  1. În România, în alimentaţia oamenilor se utilizează numai sare iodată.
  2. În hrana animalelor şi în industria alimentară utilizarea sării iodate este opţională, cu excepţia fabricării pâinii şi a produselor de panificaţie.

Articolul 4

  1. Condiţiile de calitate şi de securitate pentru sarea utilizată ca suport în vederea obţinerii sării iodate trebuie să fie conforme cu SR 13 360/1996. Conţinutul de NaCl din sarea utilizată pentru iodare nu trebuie să fie mai mic de 97%.
  2. Sarea iodată trebuie să conţină 30 mg iod/kg de sare, respectiv 50,6 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 39,2 iodură de potasiu/kg de sare. Se admite ca limită minimă un conţinut de 25 mg iod/kg de sare, respectiv 42 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 32,5 mg iodură de potasiu/kg de sare, iar ca limită maximă un conţinut de 40 mg iod/kg sare, respectiv 67,2 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 52 mg iodură de potasiu/kg de sare

Articolul 10

  1. Pe teritoriul României este interzisă comercializarea cu amănuntul a sării neiodate, atât pentru uzul personal, cât şi pentru utilizarea în alimentaţia publică şi colectivă.
  2. Prin derogare de la prevederile alin. (1) este permisă comercializarea sării neiodate numai prin reţeaua de magazine PLAFAR, magazine naturiste şi farmacii, în segmentul produselor care nu necesită reţete pentru achiziţionare, ambalată în cantităţi ce nu depăşesc 0,5 kg.
Reference: 

WHO 2nd Nutrition Policy Review 2016-2017

Revision log

DateUserLogState
Tue, 06/19/2018 - 20:01zillmerkpublishedpublished
Sun, 06/17/2018 - 12:43veronika6894Edited by Veronika Polozkova.needs_review
Sun, 06/17/2018 - 12:37veronika6894Created by Veronika Polozkova.draft