Policy - Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021). Sunt kosthold, måltidsglede og god helse for alle!

Date:
2017
End date:
2021
Published by:
Departementene
Published year:
March 2017
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
March 2017
Adopted by:
Regjeringen
Type of policy:
Nutrition policy, strategy or plan focusing on specific nutrition areas

Tabs

Goals
Goals, objectives or targets related to nutrition: 

Overordnet mål

Et sunt og variert kosthold i hele befolkningen uavhengig av kjønn, alder, geografi, sosioøkonomisk status, kulturell bakgrunn, funksjonsevne, religion og livssyn.

Delmål

1. Legge til rette for å endre kostholdet i tråd med helsemyndighetenes råd

2. Redusere sosiale forskjeller i kosthold

3. Styrke kunnskap om og synliggjøre sammenhenger mellom kosthold og fysisk og psykisk helse

4. Fremme utvikling av sunne og trygge matvarer og tilstrebe en helse- og miljøvennlig praksis i produksjon og forbruk av mat 5. Styrke og kvalitetssikre mat-, måltids- og      ernæringsarbeid i helse-, omsorgs- og sosialtjenesten.

Further notes: 

Internasjonale forpliktelser

FN erklærte i april 2016 det neste tiåret til å være et «tiår for handling for ernæring» (United Nations Decade of Action on Nutrition 2016–2025). I tillegg til FNs bærekraftsmål, har Norge sluttet seg til en rekke internasjonale forpliktelser på ernæringsområdet. Disse forpliktelsene er søkt ivaretatt i handlingsplanens tiltak. For utfyllende informasjon, se vedlegget Internasjonale føringer og forpliktelser i arbeidet med Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021).

 

For an outline in English: https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/norwegian-national-action-plan-...

Revision log

DateUserLogState
Thu, 09/27/2018 - 15:56ginaContribCopy of the revision from Thu, 09/27/2018 - 13:06.published
Thu, 09/27/2018 - 14:57engesveenkCopy of the revision from Thu, 09/27/2018 - 13:06.published
Thu, 09/27/2018 - 14:54engesveenkEdited by engesveenk.published
Thu, 09/27/2018 - 14:53engesveenkCopy of the revision from Thu, 09/27/2018 - 14:50.published
Thu, 09/27/2018 - 14:51engesveenkEdited by engesveenk.published
Thu, 09/27/2018 - 14:50engesveenkPolicy moderated by engesveenk.needs_review
Thu, 09/27/2018 - 14:49engesveenkPolicy moderated by engesveenk.needs_review
Thu, 09/27/2018 - 13:06engesveenkEdited by engesveenk.published
Thu, 09/27/2018 - 14:49engesveenkPolicy moderated by engesveenk.needs_review
Thu, 09/27/2018 - 13:06engesveenkEdited by engesveenk.draft
Thu, 09/27/2018 - 11:27warrencEdited by engesveenk.draft
Fri, 06/22/2018 - 10:29engesveenkEdited by engesveenk.published
Thu, 06/21/2018 - 10:49engesveenkEdited by engesveenk.published
Fri, 06/08/2018 - 15:54warrencEdited by warrenc.layout and pdf addeddraft
Fri, 06/01/2018 - 09:25warrencEdited by warrenc.Added M&E Indicators related to nutrition draft
Wed, 05/30/2018 - 15:57warrencCreated by warrenc.draft