Policy - Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Akční plán č. 2: Správná výživa a stravovací návyky populace na období 2015–2020 b) Prevence obezity [Health 2020: Action Plan 2: nutrition and eating habits 2015-2020]

Date:
2015
End date:
2020
Published by:
Ministry of Health
Published year:
September 2015
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
March 2014
Adopted by:
Government of the Czech Republic
Type of policy:
Health sector policy, strategy or plan with nutrition components

Tabs

Goals
Goals, objectives or targets related to nutrition: 
Nutriton Action Plan Goals
Klíčová priorita 1: Tvorba prostředí s vhodnými potravinami
Klíčová priorita 2: Podpora získávání a osvojování si správné výživy a zdravého životního stylu v průběhu celého života, zejména u nejvíce zdranitelných skupin obyvatelstva
Klíčová priorita 3: Posilování zdravotního systému v podpoře správné výživy a zdravého životního stylu 
Klíčová priorita 4: Podpora dozoru, sledování, hodnocení a výzkumu správné výživy a nutričního stavu obyvatelstsva ČR a jeho podskupin
Klíčová priorita 5: Posílení role veřejné správy v oblasti správné výživy a přizvání k řízení a rozhodování všech složek společnosti a sociálních skupin ČR, tvorba komunit a aliancí 
 
Obesity Action Plan Goals
1. Klíčová priorita: Podpora systematického monitoringu výskytu, hodnocení a výzkumu obezity a s ní spojených komorbidit a jejich determinant.
2. Klíčová priorita: Tvorba antiobezigenního prostředí, které umožňuje z hlediska prevence obezity zdravější volbu životního stylu jako snáze dosažitelnou (řeší APSV a APPPA).
3. Klíčová priorita: Podpora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na prevenci obezity v průběhu celého života, zejména u nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva
4. Klíčová priorita: Posilování zdravotního systému směrem k adekvátní léčbě obezity, dle EBM
5. Klíčová priorita: Posílení státní správy, podnícení aktivity občanské společnosti a tvorby aliancí a komunit v oblasti prevence a léčby obezity 
Reference: 

WHO 2nd Global Nutrition Policy Review 2016-2017

Revision log

DateUserLogState
Wed, 05/23/2018 - 19:32engesveenkpublishedpublished
Mon, 04/30/2018 - 20:16veronika6894Edited by Veronika Polozkova.needs_review
Mon, 04/30/2018 - 20:13veronika6894Created by Veronika Polozkova.draft