Policy - Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020/ National Health Program for 2016-2020

Date:
2016
End date:
2020
Published by:
Legal Journal of the Government of Poland
Published year:
September 2016
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
August 2016
Adopted by:
Government of Poland
Type of policy:
Health sector policy, strategy or plan with nutrition components

Tabs

Goals
Goals, objectives or targets related to nutrition: 
Cele operacyjne obejmują:
1. Poprawę sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.
Podmiot odpowiedzialny: minister właściwy do spraw zdrowia we współpracy z ministrem właściwym do spraw: kultury fizycznej, pracy, rodziny, turystyki, finansów publicznych, rolnictwa, obrony narodowej oraz oświaty i wychowania.
5. Promocję zdrowego i aktywnego starzenia się.
Podmiot odpowiedzialny: minister właściwy do spraw zdrowia we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego.

Revision log

DateUserLogState
Wed, 05/23/2018 - 20:30engesveenkpublishedpublished
Sun, 04/29/2018 - 22:41veronika6894Edited by Veronika Polozova.needs_review
Sun, 04/29/2018 - 22:37veronika6894Created by Veronika Polozkova.draft