Policy - ROZPORZĄDZENIE w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności / Regulation on Food Fortification

Date:
September 2010
Published by:
Dziennik Ustaw Nr 174 / Journal of Laws No. 174
Published year:
September 2010
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
April 2010
Adopted by:
Minister of Health
Type of policy:
Legislation relevant to nutrition

Tabs

Legislation Details
§1. Rozporządzenie określa:
  1. środki spożywcze, do których są obligatoryjnie dodawane witaminy lub składniki mineralne;
  2. poziomy lub maksymalne poziomy witamin i składników mineralnych.

§ 2. Do następujących środków spożywczych dodawane są witaminy i składniki mineralne:

  1. tłuszcze, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó- rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.), z wyjątkiem tłuszczu mlecznego, o którym mowa w lit. A dodatku do załącznika XV: a) witamina A — tak aby maksymalna ilość w 100 g produktu końcowego była nie wyższa niż 900 μg (3000 j.m.), przy czym 1 μg retinolu = 3,33 j.m. witaminy A, b) witamina D — tak aby maksymalna ilość w 100 g produktu końcowego była nie wyższa niż 7,5 μg (300 j.m.), przy czym 1 μg cholekalcyferolu = 40 j.m. witaminy D,
  2. sól przeznaczona do spożycia przez ludzi — jodek potasu lub jodan potasu, tak aby 100 g soli kuchennej zawierało 2,3 (± 0,77) mg jodu, co odpowiada 30 (± 10) mg jodku potasu lub 39 (± 13) mg jodanu potasu w 1 kg soli kuchennej — w celu zapobiegania i wyrównywania stwierdzonego niedoboru jednego lub więcej składników odżywczych w całych populacjach lub określonych grupach ludności.

§ 3.

  1. Maksymalna ilość witamin i składników mineralnych zawarta w 100 g albo 100 ml, albo w jednej porcji, jeżeli jest ona mniejsza niż 100 g albo 100 ml środka spożywczego, wynosi nie więcej niż 50 % zalecanego dziennego spożycia określonego w przepisach prawa żywnościowego.
  2. Dla witaminy C i folianów, ze względu na straty zachodzące podczas procesu przygotowywania żywności, dopuszczalna maksymalna ilość w 100 g albo 100 ml, albo w jednej porcji, jeżeli jest ona mniejsza niż 100 g albo 100 ml środka spożywczego, wynosi nie więcej niż 100 % zalecanego dziennego spożycia.
  3. 3. Minimalna ilość witamin i składników mineralnych zawarta w 100 g albo 100 ml środka spożywczego, albo w jednej porcji, jeżeli jest ona mniejsza niż 100 g albo 100 ml tego środka, wynosi nie mniej niż 15 % zalecanego dziennego spożycia określonego w przepisach prawa żywnościowego.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Revision log

DateUserLogState
Thu, 05/24/2018 - 15:17zillmerkpublishedpublished
Sun, 04/01/2018 - 16:41veronika6894Edited by Veronika Polozkova.needs_review
Sun, 04/01/2018 - 16:39veronika6894Created by Veronika Polozkova.draft