Policy - Nacionalni program Živjeti zdravo/ National Programme 'Living Healthy'

Date:
2015
Published by:
Ministry of Health
Published year:
June 2015
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
2015
Adopted by:
Ministry of Health
Type of policy:
Health sector policy, strategy or plan with nutrition components

Tabs

Goals
Goals, objectives or targets related to nutrition: 

Nacionalni program „Živjeti zdravo“ razvijen je kao program promicanja i unapređenja zdravlja stanovnika Republike Hrvatske promicanjem pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti u cilju prevencije prekomjerne tjelesne mase i debljine te očuvanja mentalnog i spolnog zdravlja u različitim okruženjima.

 
MISIJA: unapređenje zdravlja stanovništva Republike Hrvatske smanjenjem utjecaja rizičnih čimbenika na zdravlje provođenjem učinkovitih mjera promicanja zdravlja i primarne prevencije bolesti.
 
VIZIJA: smanjenje negativnog učinka bihevioralnih, biomedicinskih i sociomedicinskih rizičnih čimbenika te kreiranje okruženja u kojima je svim osobama u Republici Hrvatskoj omogućena najviša razina zdravlja i kvalitete života.
 
CILJEVI: povećati svijest o rizičnim ponašanjima za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti i utjecati na odrednice zdravlja, spriječiti razvoj bolesti te poboljšati kvalitetu života osoba u Republici Hrvatskoj.
 

OPĆI CILJ:
Povećati svijest i educirati stanovništvo o ponašanjima rizičnima za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti i drugih negativnih posljedica na zdravlje i načinima zaštite zdravlja te utjecati na odrednice zdravlja u svrhu povećanja očekivanoga trajanja života, smanjenja smrtnosti, povećanja broja godina života bez bolesti i/ili invalidnosti i postizanja najviše moguće razine tjelesnog i entalnog zdravlja, uključujući poboljšanje kvalitete života očuvanjem zdravlja i funkcionalne sposobnosti.
 
SPECIFIČNI CILJEVI:
1. razvoj specifičnog preventivnog panela za promicanje zdravlja
2. unapređenje životnih navika populacije Republike Hrvatske
3. povećanje svijesti i znanja o zdravim stilovima života u populaciji Republike Hrvatske
4. zaustavljanje porasta broja osoba s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom
5. zaustavljanje porasta broja tjelesno nedovoljno aktivnih osoba
6. smanjenje učestalosti bihevioralnih i biomedicinskih rizičnih čimbenika za razvoj KNB-a.
7. smanjenje specifične stope smrtnosti od kroničnih nezaraznih bolesti za dob do 65. godina života

Further notes: 

Includes aims to introduce National Healthy Nutrition Claim (FOP logo that stands for healthy choices). Criteria for the logo still have to be developed.

Revision log

DateUserLogState
Thu, 05/24/2018 - 15:28zillmerkpublishedpublished
Sun, 04/01/2018 - 14:45veronika6894Edited by Veronika Polozkova.needs_review
Sun, 04/01/2018 - 14:38veronika6894Created by Veronika Polozkova.draft