Policy - Pravnik o Uslovima za Deklarisanje, Oznacavanje I Reklamiranje Hrane za Životinje / Declaration on Food Marketing for Anima Food

Date:
May 2010
Published by:
Official Gazette of the Republic of Serbia
Published year:
2010
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
May 2010
Adopted by:
Government of Serbia
Type of policy:
Legislation relevant to nutrition

Tabs

Legislation Details
Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane za životinje.
Član 8 U deklaraciju se unosi vrsta i naziv sirovina upotrebljenih u proizvodnji, a zavisno одврсте  hrane za životinje i sledeći podaci koji se odnose na sirovine upotrebljene упроизводњи :
  1. za hraniva za koje je predviđena kategorija kvaliteta - oznaka kvaliteta;
  2. za hraniva sa dodatkom neproteinskih azotnih jedinjenja - vrsta i количинаупотребљеног  nosača, naziv i količina dodatog neproteinskog azotnog jedinjenja ипротеински  ekvivalent hraniva;
  3. za hranivo (osušen stočni kvasac) - podatak o vrsti kvasca i podlozi na kojoj је произведен ;
  4. za smeše - hemijski sastav smeše, odnosno sadržaj proteina, masti, celuloze, pepela, влаге , kalcijuma (Ca), fosfora (P) i natrijuma (Na);
  5. ....
Član  24 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. maja 2010. godine.
Reference: 

WHO 2nd Global Nutrition Policy Review 2016-2017

Revision log

DateUserLogState
Thu, 05/24/2018 - 16:18zillmerkpublishedpublished
Fri, 03/30/2018 - 20:08veronika6894Bulk moderation state change.needs_review
Fri, 03/23/2018 - 17:53veronika6894Bulk moderation state change.draft
Fri, 03/09/2018 - 00:59engesveenkBulk moderation state change.published