Policy - Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn

Date:
December 2012
Published by:
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen
Published year:
November 2012
Is the policy document adopted?:
Yes
Type of policy:
Legislation relevant to nutrition

Tabs

Legislation Details

Kapitel 5

Markedsføring og reklame

§ 26. De i §§ 21-25 fastsatte krav, forbud og begrænsninger gælder ligeledes:

1) for præsentation af de omhandlede produkter,

a) særligt deres form, udseende og emballage og det anvendte emballagemateriale,

b) den måde, hvorpå de er anbragt, og

c) de omgivelser, hvori de fremvises,

2) for reklame.

§ 27. Reklame for modermælkserstatning er kun tilladt i videnskabelige publikationer og speciallitteratur rettet til sundhedspersonale.

Stk. 2. Reklame som nævnt i stk. 1 skal opfylde betingelserne i §§ 21-25 og § 26, nr. 2, og må kun indeholde videnskabelige og faktuelle oplysninger.

Stk. 3. Videnskabelige og faktuelle oplysninger må ikke antyde eller give indtryk af, at brug af modermælkserstatning er lige så godt som eller bedre end amning.

§ 28. På udsalgssteder må der ikke reklameres, uddeles prøver eller anvendes andre salgsfremmende metoder til at foranledige salg af modermælkserstatning direkte til forbrugeren i detailleddet, såsom særlige udstillinger, rabatkuponer, præmier, salgskampagner, tabsgivende tilbud og lokketilbud.

§ 29. Producenter og forhandlere af modermælkserstatning må ikke uddele gratis eller prisnedsatte produkter, prøver eller andre salgsfremmende gaver til offentligheden, gravide kvinder, mødre eller deres familie hverken direkte eller indirekte gennem den offentlige sundhedssektor eller de ansatte i denne sektor.

§ 30. Modermælkserstatninger, der uddeles gratis eller sælges til lav pris til institutioner eller organisationer, enten til brug i institutionerne eller til distribution uden for disse, må kun benyttes af eller uddeles til spædbørn, der er nødt til at blive ernæret ved modermælkserstatning, og kun så længe det er nødvendigt for disse spædbørn.

§ 31. Uddeling af gratis oplysnings- og undervisningsudstyr eller -materiale fra producenter og forhandlere må kun finde sted efter anmodning.

Stk. 2. Producenter og forhandlere orienterer løbende Fødevarestyrelsen om uddeling af det i stk. 1 nævnte udstyr og materiale ved fremsendelse af

1) eksemplarer af det uddelte udstyr og materiale,

2) oplysninger om modtagergruppe, og

3) mængden af uddelt materiale pr. modtagergruppe.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte udstyr og materiale

1) kan forsynes med den pågældende producent eller forhandlers navn eller bomærke,

2) må ikke henvise til et navnebeskyttet modermælkserstatningsprodukt, og

3) må kun distribueres gennem den offentlige sundhedssektor.

§ 32. Skriftligt eller audiovisuelt oplysnings- og undervisningsmateriale om spædbørnsernæring, der henvender sig til gravide kvinder og småbørnsforældre, skal indeholde klare oplysninger om:

1) fordelene ved og den uovertrufne værdi af amning, jf. dog stk. 3,

2) moderens ernæring samt, hvordan hun bedst forbereder sig på og opretholder amningen,

3) de mulige negative følger for amningen ved at begynde med supplerende flasker,

4) vanskeligheden ved at omgøre beslutningen om ikke at amme, og

5) den korrekte anvendelse af modermælkserstatninger, hvis brugen heraf skulle vise sig nødvendig.

Stk. 2. Når der i materiale som nævnt i stk. 1 oplyses om brugen af modermælkserstatning, skal der samtidig gøres opmærksom på de sociale og økonomiske konsekvenser, sundhedsfaren i forbindelse med uegnede fødevarer eller ernæringsmetoder samt navnlig sundhedsfaren i forbindelse med ukorrekt brug af modermælkserstatninger.

Stk. 3. Det materiale, der er nævnt i stk. 2, må ikke indeholde billeder, som idealiserer anvendelsen af modermælkserstatning.

Further notes: 

Scope of the Code: 0 - 36 months

Revision log

DateUserLogState
Fri, 02/15/2019 - 13:01ginaContribCreated by engesveenk.published